Je bent niet ingelogd. De nieuwsbrief bevat mogelijk gebruikersinformatie, dus deze wordt mogelijk niet correct weergegeven.

Nieuwsbrief ED:

Nieuwsbrief ED:

 

Beste mensen,

 

Bijgaand de nieuwsbrief van Doarpskeamer Akkrum Nes. Klik op de titel om het bericht te lezen. Veel leesplezier!

 

Hier kan een introductietekst komen te staan.

 

In het nieuws

Open dag Doarpskeamer 9 september

foto met tekstVast voor in je agenda

Zoals ieder jaar organiseert de Doarpskeamer een OPEN DAG. Een dag waarbij het nieuwe winterprogramma wordt gepresenteerd.

Dit jaar is dat 9 september 2023 van 11.00 tot 16.00 uur. Deze dag zal worden geopend door een zeer bekend persoon, wie ……dat houden we nog even geheim.  Dus schrijf deze datum vast in je agenda.


Publicatiedatum donderdag, 4 mei 2023

Zuid-Afrikaans muziekoptreden

zuidafrikaansemuziek Lantearnetún foto.jpg 

 Optreden van Zuid-Afrikaans singer-songwriters 

“Humor en tranen om te lachen”.

 Onder die titel brengen Ben en Sanet van Tonder een liedjes- programma op zondag   2 juli in de Lantearne tún van Akkrum. Aanvang 15.30 uur; toegang is gratis en bij   slecht weer is het programma binnen. Als introductie op hun programma schrijven zij   het volgende:

“Zuid-Afrikaanse humor heeft zich in de loop van vele jaren ontwikkeld door ontberingen en moeilijke omstandigheden. Je vraagt ​​je misschien af ​​hoe dit waar kan zijn. Welnu, mijn voorouders begonnen samen met andere families aan een reis over bergen en rivieren, met ossenwagens. Ze pakten hun  huis op in de Kaapprovincie en besloten dat ze weg wilden van de Engelse heerschappij en trokken verder naar het noorden in Zuid-Afrika! Tussen de 12.000 en 14.000 boeren begonnen aan de Grote Trektocht, van 640 km naar meer dan een 1000 kilometer. Onderweg repareerden ze hun eigen schoenen, voedden ze dieren, voedden ze kinderen en natuurlijk barbecueden ze! In het vreemde, tussen malariamuggen, leeuwen, krokodillen en andere wilde dieren en vele ontberingen, maar haalden 's avonds de mondharmonica of gitaar tevoorschijn en begonnen liedjes te zingen, te lachen en tilden zo iedereens gemoederen op!

200 jaar later vinden Zuid-Afrikanen nog steeds een reden om te lachen. Als er geen stroom is, lachen ze erom. Als er geen water is, dan kun je klagen, lachen of grappen maken.

Het vermogen om te lachen en het licht in het donker te zoeken, heeft de Zuid-Afrikanen misschien tot een veel flexibeler volk gemaakt - vandaar dat er nog steeds veel emigratie is. En met emigreren komt heimwee naar je geboorteland. Als we heimwee hebben, pakken we de gitaar en zingen humoristische liedjes”, aldus Ben en Sanet van Tonder.

Welkom in de prachtige tún voor dit bijzondere optreden.

Een initiatief van Doarpskeamer Akkrum Nes samen met werkgroep Lantearne tún van PKN Akkrum.


Publicatiedatum donderdag, 8 juni 2023

Vergeet-me-niet Stap-in

vergeetmeniet 

In samenwerking met de plaatselijke thuiszorgorganisaties Akkrum/Nes, start de Doarpskeamer met een   ontmoetingsmogelijkheid voor mensen met geheugenproblemen en hun partners/mantelzorgers. Het bestuur van de Doarpskeamer is al een aantal keren benaderd door bewoners en organisaties met de vraag of er een soort inloop zou kunnen worden georganiseerd voor mensen die geheugenproblemen hebben, bij wie de herkenning en oriëntatie wat stroever verloopt.

Na het onderzoeken van eventuele mogelijkheden en gesprekken met organisaties, is er voor gekozen om kleinschalig te starten. Er is overleg geweest met de drie thuiszorgorganisaties in Akkrum/Nes: Buurtzorg, Thuiszorg het Friese Land en Oars van Leppehiem en een vertegenwoordiger vanuit de Caleidoscoop, die gespecialiseerd is in deze doelgroep. Ook is de praktijkondersteuner van de huisartsenpraktijk betrokken. De thuiszorgorganisaties zijn bijzonder enthousiast en willen graag meewerken en samen het project mee begeleiden.

Na de zomervakantie wordt er gestart met een pilot, dat wil zeggen: een soort proefperiode om te gaan onderzoeken of er in Akkrum/Nes behoefte is aan een dergelijk ontmoetingsmoment en te gaan ontdekken wat de behoefte is van deze doelgroep.

Op vrijdagmorgen 8 september 2023 zal de Vergeet-me-niet Stap-in, van start gaan. In eerste instantie kunnen deelnemers met of zonder partners/mantelzorgers binnen stappen voor een kop koffie of thee. Deelnemers kunnen ervaringen met elkaar uit wisselen, lotgenotencontact is belangrijk, ook voor partners en mantelzorgers. Mogelijk dat er op termijn ook activiteiten worden georganiseerd bv. spelletjes, zingen, samen lunchen. gesprekgroepjes, praten over voorwerpen uit de oude doos of foto’s van vroeger, ed.

Tijdens de Stap-in is er altijd een deskundige van de thuiszorgorganisatie aanwezig en een gastvrouw, die ervaring heeft met de doelgroep.

Aan de Stap-in zijn voorlopig geen kosten verbonden, mogelijk dat er op termijn naar een structurele financiële regeling wordt gezocht.

Bij problemen met vervoer, kan er contact worden opgenomen met de Meitinker, die iedere maandagmiddag van 14-16 uur spreekuur heeft in de Doarpskeamer of via telefoon 0513 61 78 96.

Ook mensen van buiten Akkrum/Nes, uit de omliggende dorpen zijn van harte welkom.

Dus van harte welkom op 8 september van 10 tot 12 uur.


Publicatiedatum donderdag, 27 juli 2023

Vakantie Doarpskeamer

zomervakantie Hoera, de schoolvakantie is begonnen!

Ook de Doarpskeamer gaat met vakantie en is gesloten tijdens de bouwvakantie, van maandag 7 augustus t/m vrijdag 25 augustus 2023. Dat geldt ook voor de inloop, met uitzondering van de dinsdagen.

Er zijn ook mensen die niet met vakantie gaan of kunnen en juist voor hen, is tijdens de vakantie de inloop op de dinsdag van 10 tot 12 uur open. Heel fijn dat één van onze trouwe gastvrouwen voor je klaar staat met koffie of thee.

Ook het inloopspreekuur van de Meitinkers gaat gewoon door. Iedere maandagmiddag van 14 tot 16 uur bent u welkom voor vragen over wonen, welzijn en zorg.

Vast voor in de agenda: op zaterdag 9 september is er in de Doarpskeamer van 11 tot 16 uur een Open-dag, waar alle activiteiten voor het herfst- en winterseizoen worden gepresenteerd. De Open-dag wordt geopend door onze vertrekkende burgemeester Tjeerd van der Zwan. Iedereen is natuurlijk van harte welkom.

Het bestuur van de Doarpskeamer wenst iedereen een hele fijne zomer.

 


Publicatiedatum donderdag, 27 juli 2023

Start Fryske les 18 september

Bêste minsken,

Hjir alfêst wat ynformaasje oer de kursus Frysk skriuwen.

We begjinne op moandei 18 septimber om twa oere yn 'e Doarpskeamer yn Akkrum

(Lange Miente 5).

Der binne tsien lessen, hieltyd op moandei om twa oere. Yn 'e hjerstfakânsje (21 okt. - 29 okt.) geane de lessen yn prinsipe gewoan troch.

Het curusgeld bedraagt € 70 p.p.

Foar ynformaasje en opjefte:  

 Anne Dijkstra (fryskskriuwe@gmail.com)


Publicatiedatum donderdag, 27 juli 2023

Participatieraad op werkbezoek

Afbeelding werkbezoek  Op werkbezoek bij de Doarpskeamer Akkrum-Nes  7 juni jl.

Namens de Doarpskeamer Akkrum-Nes wordt de Participatieraad welkom geheten door Mieke Jager en Gerda van Lingen. Mieke verteld dat de inloop, de kernactiviteit van de Doarpskeamer, voor inwoners is op dinsdag, woensdag en donderdag. Tijdens de inloop kunnen mensen elkaar ontmoeten. Mensen ontmoeten is belangrijk, maar niet voor iedereen vanzelfsprekend. De inloop biedt ruimte voor ontmoeting in een ontspannen sfeer en is voor iedereen toegankelijk. Iedereen is welkom en jong en oud mogen vrijblijvend binnenlopen.

Daarnaast organiseert en faciliteert de Doarpskeamer diverse activiteiten. Via sponsoring heeft men het huidige pand aan de Lange Miente 5 in Akkrum kunnen kopen. Dit maakt dat de exploitatiekosten laag zijn. De Doarpskeamer draait volledig op vrijwilligers zo’n 60 in totaal. Ze zijn de oren en ogen van het dorp en weten zo waar zorg en hulp nodig is. Men is er voor verschillende doelgroepen. De Meitinkers houden wekelijks hun spreekuur in de Doarpskeamer en ook  Caleidoscoop en de preventiewerkers zijn er met enige regelmaat te vinden. Dit levert ook weer wat inkomsten op.

Ook zijn er ontmoetingsavonden voor dorpsbewoners die Oekraïense gasten in huis hebben en voor belangstellende dorpsgenoten.  Dit is een initiatief van “Doarpsbreed” helpt,  het samenwerkingsproject van Doarpskeamer, de plaatselijke PKN gemeente, Plaatselijk Belang Akkrum/Nes en de Raad van kerken. Iedere dinsdagochtend is er taalles. De Oekraïners zijn goed geïntegreerd in Akkrum.

De voedselkast mogen we niet vergeten te noemen. Hier kunnen mensen voedsel doneren en mensen die voedsel nodig hebben dit ophalen. Vanaf 8 september start men het project ‘vergeet me niet stap-in’ voor mensen met geheugenproblemen en hun partners, samen met de lokale zorginstelling.
De Mienskip in Akkrum-Nes is groot en de afgelopen 5 jaar heeft de Doarpskeamer zijn plek in het dorp veroverd. Het werkbezoek is als zeer waardevol ervaren! Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.doarpskeamerakkrumnes.nl


Publicatiedatum donderdag, 27 juli 2023

Wijsheidsverhalen in de Lantearnetún

lantearnetun 1 

Wijsheidsverhalen in de Lantearnetún, zondagmiddag 30 juli om 15.30 uur. Wat is  wijsheid? Een eenvoudige vraag waarop geen eenvoudig antwoord valt te geven. Toch valt er op zondagmiddag 30 juli een poging te beluisteren. Niet in de vorm van een lang ingewikkeld betoog, maar in de vorm van een aantal korte wijsheidsverhalen. Deze komen van alle windstreken en uit verschillende tradities.

 

Wie ben ik? Wat is het belangrijkste? Waar put ik hoop uit? De korte verhalen, vaak met een vleugje humor, proberen zonder grote pretenties een bijdrage te leveren aan de kunst van het leven.  

Over de verteller: Stephan de Jong is (gepensioneerd) predikant, schrijver en verhalenverteller. Hij woont in Oudemirdum.

Kom je ook? Een half uur prachtige verhalen, dan pauze met koffie of kruidenthee uit deze tuin, en dan nog een half uur heerlijk ontspannen.  Bij slecht weer in de gebouw “De Lantearne”. Entree is gratis, een bijdrage in de kosten is welkom. Boerestege Akkrum.

Namens protestantse gemeente Akkrum, de groep Lantearnetún en de Doarpskeamer.


Publicatiedatum donderdag, 13 juli 2023

Zonnig bloemstuk

20230627 bloemstuk kerkeraad   20230627 bloemstuk kerkeraad 1

Dinsdagmorgen 27 juni 2023 werden we blij verrast met het zonnige   bloemstuk dat is gebruikt voor de aankleding van  de oecumenische   viering in de Merketent zondag 25 juni. Douwe van der Meulen van de Raad van Kerken vertelde dat elk jaar een organisatie die zich inzet voor de dorpsgemeenschap wordt geëerd  met het bloemstuk dat een speciale plaats inneemt tijdens de dienst in de Merketent. We zijn als Doarpskeamer zeer vereerd met deze blijk van waardering voor onze verbindende functie.

Dank aan de Raad van Kerken Akkrum/Nes.


Publicatiedatum woensdag, 28 juni 2023

Concert in de Lantearne tún

  230627 concert Lantearne tÚn.jpg


Publicatiedatum dinsdag, 27 juni 2023

Verfgieten in de Doarpskeamer

 23068 verfgieten doarpskeamer.jpg 

 

23068 verfgieten doarpskeamer.jpg 2 23068 verfgieten doarpskeamer.jpg 3 Dinsdagavond 6 juni 2023 was er in de             Doarpskeamer een workshop verfgieten. 

 Een nieuwe rage! Verfgieten, ook wel Paint puoring         genoemd, is een verftechniek.

Door middel van het gieten van verdunde verf op een ondergrond (vaas, doek, bloempot) maak je een eigen creatie. Door het gieten wordt je project altijd spontaan, je weet nooit van te voren hoe de verf gaat lopen en mengen met elkaar. De techniek is geschikt voor iedereen, al moet je wel van kliederen houden.😜

En wat was het leuk om te doen, met als resultaat prachtige kunstwerken.

We gaan vanwege het grote succes deze workshop in de herfst nog een keer doen.

 


Publicatiedatum donderdag, 8 juni 2023

Verrassing van de Rabobank

Doarpskeamer Akkrum-Nes werkt hard aan de verduurzaming van het pand.

 Vandaag heeft de Rabobank ons verrast met een bijdrage van €7.500!

 


Publicatiedatum donderdag, 11 mei 2023

Zomervakantie Doarpskeamer

vakantie geslotenDe afgelopen maanden waren er in de Doarpskeamer veel activiteiten. Nu de zomer in aantocht is en mensen met vakantie gaan, druk zijn in de tuin of andere bezigheden hebben, stoppen we even met activiteiten.

Op dinsdagavond 5 juni 2023 is voorlopig de laatste activiteit, namelijk het verfgieten. Zie voor meer info het betreffende bericht. Het is een kleurrijke activiteit, mooi om hiermee het seizoen af te sluiten.

Ook de Doarpskeamer heeft vakantie. De Doarpskeamer is gesloten tijdens de bouwvakantie, van maandag 7 augustus t/m vrijdag 25 augustus 2023. Dat geldt ook voor de inloop.

Op zaterdag 9 september is er een Open-dag, waar alle activiteiten voor het herfst- en winterseizoen worden gepresenteerd. Daarna bruist het weer van activiteiten.

Het bestuur van de Doarpskeamer wenst iedereen een fijne en zonnige zomer.


Publicatiedatum maandag, 22 mei 2023

Plantjeskraam

230523_Bloemenkraam_WIlhelminaHey.jpgBij de Doarpskeamer aan de Lange Miente 5 in Akkrum is door de Volkstuinvereniging Feansterdyk de plantjeskraam weer prachtig gevuld. Mooie tuinplantjes, maar ook groente- en kruidenplantjes en dahliaknollen. Verder liggen er zakjes met zaad en tuintijdschriften.

De plantjes kunnen door iedereen die belangstelling heeft, worden meegenomen. De tuingroep is blij met een vrijwillige bijdrage, die in de brievenbus aan de kraam kan worden gedeponeerd.

Weer een leuk initiatief van actieve dorpsbewoners!


Publicatiedatum maandag, 22 mei 2023

Podcasts Rimen en Teltsjes

podcast 

Doarpskeamer Akkrum Nes start met een tweede reeks luisterverhalen.

 De podcasts gaan over vroeger en nu. Mensen uit Akkrum en omgeving vertellen over hun leven. Deze serie heet       Rimen en Teltsjes en is te vinden onder de knop Podcasts op onze website.

Veel luisterplezier!


Publicatiedatum Vrijdag 19 mei 2023

Vergeet-me-niet Stap-in

 vergeetmeniet

In samenwerking met de thuiszorgorganisaties in Akkrum/Nes start de Doarpskeamer met een ontmoetingsmogelijkheid voor mensen met geheugenproblemen en hun partners/mantelzorgers.

Het bestuur van de Doarpskeamer is al een aantal keren benaderd door bewoners en organisaties met de vraag of er een soort inloop zou kunnen worden georganiseerd voor mensen die geheugenproblemen hebben, bij wie o.a. de herkenning en oriëntatie wat stroever verloopt.

Na het onderzoeken van eventuele mogelijkheden en gesprekken met organisaties, is er voor gekozen om kleinschalig te starten. Er is overleg geweest met de drie thuiszorgorganisaties in Akkrum/Nes: Buurtzorg, Thuiszorg het Friese Land en Oars van Leppehiem en een vertegenwoordiger vanuit Caleidoscoop, die gespecialiseerd is in deze doelgroep. Ook is de praktijkondersteuner van de huisartsenpraktijk betrokken. De thuiszorgorganisaties zijn bijzonder enthousiast en willen graag meewerken en samen het project mee ondersteunen.

Na de zomervakantie wordt er gestart met een pilot, dat wil zeggen: een soort proefperiode om te gaan onderzoeken of er in Akkrum/Nes behoefte is aan een dergelijk ontmoetingsmoment en te gaan ontdekken wat de behoefte is van deze doelgroep.

Op vrijdagmorgen 8 september 2023 zal de Vergeet-me-niet Stap-in, van start gaan. In eerste instantie kunnen deelnemers met of zonder partners/mantelzorgers binnen stappen voor een kop koffie of thee. Deelnemers kunnen ervaringen met elkaar uit wisselen, lotgenotencontact is belangrijk, ook voor partners en mantelzorgers. Er is ruimte voor activiteiten bv. spelletjes, zingen, samen lunchen, gesprekgroepjes, praten over voorwerpen uit de oude doos of foto’s van vroeger, ed. En bij vragen zijn de thuiszorgmedewerkers er om u, op deskundige wijze, van informatie te voorzien.

Tijdens de Stap-in is er altijd een thuiszorgmedewerker aanwezig en een gastvrouw, die ervaring heeft met de doelgroep. Aan de Stap-in zijn geen kosten verbonden.

Bij problemen met vervoer, kan er contact worden opgenomen met de Meitinker, die iedere maandagmiddag van 14-16 uur spreekuur heeft in de Doarpskeamer of via telefoon 0513 61 78 96.

Ook mensen van buiten Akkrum/Nes, uit de omliggende dorpen zijn van harte welkom.

Dus van harte welkom iedere vrijdagmorgen van 10-12 uur, start op 8 september in de Doarpskeamer, Lange Miente 5 te Akkrum.


Publicatiedatum Vrijdag 19 mei 2023

Lightwalk 2023

lichtwandeling 

 

 

 Aankondiging LightWalk 2023 – vast voor in je agenda

De Ferdivedaasjefroulju van Doarpskeamer Akkrum Nes organiseert met steun van de Ondernemersvereniging VOAN de zogeheten LightWalk, een wandeling in het donker met lichtjes door Akkrum en Nes langs bedrijven en andere bezienswaardigheden.

Start vanaf 19.30 uur bij Doarpskeamer ED aan de Lange Miente 5 te Akkrum

Meer informatie volgt.


Publicatiedatum Vrijdag 19 mei 2023

Workshop Verfgieten

vergieten

Verfgieten, dé nieuwe rage om te ontspannen waarbij je mooie projecten kunt maken. En …. iedereen kan het! En…… ook nog heerlijk om te doen! Op dinsdagavond 6 juni 2023 om 19.30 uur wordt er in de Skuorre of buiten een workshop georganiseerd.

Een leuke nieuwe uitdaging!! Met deze techniek maak je mooie figuren op b.v. op canvas, bloempotten, vazen e.d. In deze workshop brengt Sjoukje Feddes, je de fijne kneepjes van het verfgieten bij. Een combinatie van diverse kleuren verf wordt op doek, (bloem)pot of vaas/fles gegoten. We gaan verschillende manieren uitproberen, zoals met een vergiet, knikker of föhn, op een bloempot en een klein canvasdoek.

Kosten € 6,- voor workshop, inclusief koffie/thee. Graag contant betalen.

Wil je meer doeken maken, dan kan dat tegen extra betaling.

Graag opgave vóór 3 juni via info-doarpskeamer-ed.nl

We zien je graag woensdagavond 6 juni om 19.30 uur.

verfdoek


Publicatiedatum Vrijdag 19 mei 2023

Zomerprogramma Lantearne Tún 2023

lantearnetun 1 Ook dit jaar weer een programma georganiseerd door de PKN-túngroep samen met de Doarpskeamer. Elkaar ontmoeten en genieten van het diverse aanbod.

 Toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt natuurlijk zeer op prijs gesteld.

 Aanvang altijd om 15.30 uur, tussendoor een korte thee/koffie pauze,

 Bij slecht weer wijken we uit naar de Lantearne, uiterlijk tot 17.00 uur. 

Programma voor zover bekend:

-       Pinkstermaandag 29 mei (túngroep PKN):  optreden van de folkgroep Hynstewaed ( meer info zie op site Doarpskeamer)

-       Zondag 2 juli (Doarpskeamer): Zuid Afrika thema middag met singer/songwriter duo Zanet en Ben van Tonder, in Zuid Afrika bekend  van hun vele optredens.

-       Zondag 30 juli (túngroep PKN) : meer info volgt

-       Zondag 27 augustus (túngroep PKN): meer info volgt

-       Zondag  24 september (Doarpskeamer): verhalen middag door Ina Eising en Hennie Sixma.

In de Lantearne-Tún kunt u ook genieten van de 9 houten beelden, die zijn gemaakt door Wilhelmina Hey uit Akkrum. Bij de beelden met bijbelse teksten, staat een bordje met uitleg over het kunstwerk. De beeldentuin is ook opgenomen in de “Natuur-beleef” wandelroute Akkrum – en de Kunstwandelroute “Slach troch Akkrum”. Bezoekers zijn altijd welkom; de Lantearne Tún is elke dag van zonsopgang tot zonsondergang geopend.


Publicatiedatum donderdag, 18 mei 2023

Muziek in de Lantearnetún

hynstywaed

Folkgroep Hynstewaed werd opgericht in 2016, door Lolle en Freek, en in de loop van de jaren werden meer enthousiaste muzikanten aan toe gevoegd, en   dat heeft geleid tot een bezetting van vijf enthousiaste muziekvrienden.De   muziek die ze spelen is Folkmuziek, en dat komt uit Ierland, Engeland,   Schotland, Australië, Spaans, en zelfs Fries. 

Denkend aan o.a.: Mountains of Mourne, Australian, Beautiful Affaire, Processie mars, Hert fan Fryslan, Amazing Grace, en nog meer mooie muziek om naar te luisteren.

Ook is er voor het publiek een mogelijkheid om mee te zingen, want er komen ook bekende nummers voorbij. Dit doen we doormiddel van een papier waarop de refreinen van bekende nummers staan.

Lolle van Houten – Zang en percussie

Nanda Kuijper – Zang – Bas - Bohdran

Aren Jan Faber – Keyboard

Katrinus Zeilstra – Harp – Doedelzak - Trekzak

Freek Span – Zang – Gitaar – Banjo – Elektronische Doedelzak

Deze groep gaat optreden in de Lantearne-beeldentuin in Akkrum , Boerestege op 29 mei om 15.30 uur. Bij slecht weer is het in het gebouw “De Lantearne”. In de pauze is er gratis koffie of thee (uit eigen tuin). De entree is gratis, een gift wordt op prijs gesteld.

Groet van de Lantearnetún groep 06 28126146 en Doarpkeamer.


Publicatiedatum donderdag, 18 mei 2023

Open dag Doarpskeamer 9 september

foto met tekst 

 

 

Zaterdag 9 september 2023 is er in de Doarpskeamer een Open-dag van 11 tot 16 uur.

 De Open-dag wordt geopend door onze vertrekkende burgemeester Tjeerd van der Zwan. Tevens zal ons nieuwe logo   worden gepresenteerd.

Tijdens de open dag is er een kramenmarkt met informatie over de komende herfst- en winteractiviteiten en projecten. Er zal een nieuwe expositie te bewonderen zijn en ook de groente-en fruitkraam zal weer rijkelijk gevuld zijn.

Op het horecapleintje is er koffie/thee met wat lekkers en limonade voor de kinderen.

Iedereen is welkom, van groot tot klein en de intree is gratis.

We zien u graag op 9 september in de Doarpskeamer aan de Lange Miente 5, te Akkrum.


Publicatiedatum donderdag, 27 juli 2023

‍Doarpskeamer ED, Lange Miente 5, 8491 BG  Akkrum

 

Klik hier om je af te melden voor deze nieuwsbrief