Onze doarpskeamer
Waar elke dag wel iets te beleven is
Happy tegel
van happy stoneds
Onze vlag!

De stichting Doarpskeamerakkrumnes heeft ten doel:

  1. het stimuleren van de gemeenschapszin en het versterken van de sociaal maatschappelijke duurzaamheid binnen de dorpen Akkrum/Nes en omgeving.
  2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het faciliteren van iniatieven uit de gemeenschap; het zoeken van verbinding en samenwerking met andere organisaties, verenigingen en stichtingen. Doarpskeamer AkkrumNes sluit aan op de behoefte aan ontmoeting, activering en ondersteuning zoals in diverse gemeentelijke beleidsnotities als 'Soarch foar thús', notities m.b.t. eenzaamheid, dementie en mantelzorg, worden benoemd.

Beleidsplannen
Het beleidsplan 2019-2020 is hier te vinden.

Het beleidsplan 2023-2024 is hieronder te lezen. 

Voorwoord:

We prijzen ons gelukkig dat we na twee zware jaren, waarin corona ons vaak dwong om te sluiten en ook de energiecrises zijn tol eiste, prima het hoofd boven water hebben gehouden. In 2022 hebben we een mooie nieuwe start kunnen maken. Er hebben veel activiteiten in de Doarpskeamer plaatsgevonden. Dat heeft in totaal 1800 geregistreerde bezoekers getrokken. En ook hebben we, al dan niet samen met andere groeperingen in het dorp, veel kunnen initiëren en faciliteren. Dat heeft tot nu toe ongeveer 1100 deelnemers getrokken.

Al met al kunnen we stellen dat de Doarpskeamer, ondanks tegenslag een belangrijke plek in de dorpsgemeenschap heeft verworven.

Organisatorisch:

De organisatie is in rustiger vaarwater terecht gekomen met een stabiel bestuur en een vaste groep vrijwilligers. Ongeveer 55 mensen dragen in meerdere of mindere mate hun steentje bij.

Sinds kort worden we daarbij ondersteunt door een gebouwenbeheerder. En door iemand die de inloop coördineert. Het doel is deze stabiele situatie nog te versterken. Met name op het gebied van de P.R. en de activiteiten zijn we op zoek naar één of meerdere vaste krachten.

Het betrekken en vasthouden van vrijwilligers is een continu aandachtspunt.

Activiteiten:

Ook de komende periode zijn er weer veel verschillende activiteiten gepland, die in de Doarpskeamer plaats vinden. Voorbeelden zijn uiteraard de inloop-ochtenden, maar ook de Fryske les, contactavonden voor gastgezinnen van Oekraïners, schildersclub, voedselkast etc.. Kortom een grote verscheidenheid aan activiteiten voor verschillende doelgroepen.

We blijven ook daarbuiten activiteiten initiëren, organiseren of faciliteren, die een verbindende schakel tussen de bewoners zullen zijn. Dit uiteraard in samenwerking met andere groeperingen in het dorp. Voorbeeld daarvan is het voorleesproject voor peuters, dat samen met de bibliotheek wordt georganiseerd. Ander voorbeeld is het initiatief voor het project 'Nes van het gas af', dat samen met de DAN (Duurzaam Akkrum Nes) ontwikkeld wordt.

Doel is om een nog breder publiek te bereiken/betrekken en aan te sluiten bij ontwikkelingen en vraagstukken uit de samenleving.

Doel is ook om meer initiatieven vanuit de gebruikers te faciliteren zodat de druk om initiatieven vanuit de organisatie te ontwikkelen, minder wordt. Kortom van aanbodgericht naar ondersteunend gericht.

P.R.:

Om alle activiteit onder de aandacht te brengen bij het publiek, is de P.R. erg belangrijk. We maken gebruik van de sociale media, de plaatselijke pers, het infobord voor de Doarpskeamer, onze website en de regelmatig aan belangstellenden verstuurde nieuwsbrief. Vooral het up to date houden daarvan is belangrijk.

Doel is onze website op korte termijn te actualiseren en de prettige contacten met de media te versterken.

Accommodatie:

Nadat we in 2019 het gebouw in eigendom hadden gekregen, opgeknapt en ingericht, is er al weer veel veranderd. De Skuorre is omgetoverd tot een mooie activiteiten ruimte. Op het dak zijn zonnepanelen geplaatst. Zowel de Doarpskeamer zelf als de Skuorre zijn geïsoleerd.

De energiecrises dwingt ons nu om ook de aanbouw te verduurzamen. Dit zal dan zeker ook de gebruiksmogelijkheden vergroten. Daartoe worden plannen ontwikkeld in samenwerking met plaatselijke ondernemers en vrijwilligers.

Het doel is dat we in de komende jaren hieraan uitvoering kunnen geven.

Financiën en exploitatie:

Bij de oprichting van de Doarpskeamer gaf de gemeente als opdracht mee 'onze eigen broek op te houden'. Nou dat lukt wonderwel. Ondanks de coronacrise en de energiecrise, lukt het om met een sluitende begroting te werken. En daarbij op een laagdrempelige manier, voor iedereen toegankelijk te blijven.

Uiteraard kunnen we daarbij niet zonder ondersteuning van fondsen en organisaties. 

Daarnaast drijft exploitatie van de Doarpskeamer voor een belangrijk deelop de verhuur van ruimte. De vraag is inmiddels groter dan onze mogelijkheden. We willen geen nee verkopen. En financieel een gezondere basis voor onze activiteiten creëren.

Doel is een gezonde financiële basis te behouden, tegelijk met bovenstaande gewenste innovaties.

 

 

Binnenkort:

vrijdag 08 december 2023
10:00 12:00
 Vergeet-me-niet inloop
zondag 10 december 2023
14:00 16:30
 Filmhûs Akkrum
maandag 11 december 2023
14:00 16:00
 Spreekuur Meitinker
dinsdag 12 december 2023
10:00 12:00
 Inloop
dinsdag 12 december 2023
14:00 16:00
 Workshop Kerstster
woensdag 13 december 2023
10:00 12:00
 Inloop
woensdag 13 december 2023
19:30 22:00
 Akkrum Ald en Nij
donderdag 14 december 2023
10:00 12:00
 Inloop
donderdag 14 december 2023
19:00 21:00
 Schilderclub
vrijdag 15 december 2023
10:00 12:00
 Vergeet-me-niet inloop
vrijdag 15 december 2023
20:19 21:30
 Workshop bloemschikken Kerst
zondag 17 december 2023
14:00 16:30
 Filmhûs Akkrum
maandag 18 december 2023
14:00 16:00
 Spreekuur Meitinker
dinsdag 19 december 2023
10:00 12:00
 Inloop
dinsdag 19 december 2023
12:00 15:00
 Kerstlunch
woensdag 20 december 2023
10:00 12:00
 Inloop
donderdag 21 december 2023
10:00 12:00
 Inloop
vrijdag 22 december 2023
10:00 12:00
 Vergeet-me-niet inloop
maandag 25 december 2023
14:00 16:00
 Spreekuur Meitinker
dinsdag 26 december 2023
10:00 12:00
 Inloop
dinsdag 26 december 2023
10:00 12:00
 Kerstinloop 2e Kerstdag
woensdag 27 december 2023
10:00 12:00
 Inloop
donderdag 28 december 2023
10:00 12:00
 Inloop
donderdag 28 december 2023
19:00 21:00
 Schilderclub
vrijdag 29 december 2023
10:00 12:00
 Vergeet-me-niet inloop
dinsdag 02 januari 2024
10:00 12:00
 Inloop
woensdag 03 januari 2024
10:00 12:00
 Inloop
donderdag 04 januari 2024
10:00 12:00
 Inloop
vrijdag 05 januari 2024
10:00 12:00
 Vergeet-me-niet inloop
zondag 07 januari 2024
16:00 18:00
 Nieuwjaar 7 januari
dinsdag 09 januari 2024
10:00 12:00
 Inloop
woensdag 10 januari 2024
10:00 12:00
 Inloop
donderdag 11 januari 2024
10:00 12:00
 Inloop
vrijdag 12 januari 2024
10:00 12:00
 Vergeet-me-niet inloop
dinsdag 16 januari 2024
10:00 12:00
 Inloop
woensdag 17 januari 2024
10:00 12:00
 Inloop
donderdag 18 januari 2024
10:00 12:00
 Inloop
vrijdag 19 januari 2024
10:00 12:00
 Vergeet-me-niet inloop
dinsdag 23 januari 2024
10:00 12:00
 Inloop
woensdag 24 januari 2024
10:00 12:00
 Inloop
donderdag 25 januari 2024
10:00 12:00
 Inloop
donderdag 25 januari 2024
13:30 16:30
 Workshop hooimadam
vrijdag 26 januari 2024
10:00 12:00
 Vergeet-me-niet inloop
dinsdag 30 januari 2024
10:00 12:00
 Inloop
woensdag 31 januari 2024
10:00 12:00
 Inloop
donderdag 01 februari 2024
10:00 12:00
 Inloop
vrijdag 02 februari 2024
10:00 12:00
 Vergeet-me-niet inloop
dinsdag 06 februari 2024
10:00 12:00
 Inloop

In het nieuws:

Ferbjustere en fertrietlik

eelcoFerbjustere en fertrietlik,

zo voelden we ons na het overlijden op 29 oktober 2023 van Eelco Sixma.

Eelco stond aan de wieg van de Doarpskeamer. Samen met Hennie had hij het plan opgevat een plek in het dorp te creëren  waar alle inwoners van Akkrum en Nes elkaar kunnen ontmoeten, waar ruimte is voor iedereen, een broedplaats voor nieuwe plannen en ideeën.

“Net stinne, gewoan begjinne!“, was zijn uitgangspunt. Hij verzamelde een groep mensen om zich heen, vroeg wat ze bewoog, waar ze door geraakt werden en ook waar ze goed in waren (dan kreeg je wel meteen een taak toebedeeld, ”dochst do dat dan efkes?”) En zo ontstond de initiatiefgroep die langzamerhand de Doarpskeamer vorm gaf.

Lees meer …

Voor in de agenda

vast voor in agenda page 0001

Workshop Kleien met Loes - 4 en 10 januari 2024 = vol

Workshop “Hoe maak ik een stamboom?” 11 janauri 2024

Naaiclub 11 januari 2024 = vol

Soep-inloop 18 januari 2024 van 12.00 tot 14.00 uu

 

Filmhuis in de Doarpskeamer zondagmiddag 21 januari, 18 februari en 17 maart 2023 om 14.30 uur

Nieuwe eetgroep donderdag 25 januari van 17.00 tot 19.30 uur

Workshop Kleien met Loes – 7 en 17 februari 2023

Lees meer …

Workshop hooimadam

Hooi madam Sjoukje Hooimadam Sjoukje binnenkantWorkshop hooimadam o.l.v. Sjoukje Feddes

Een nieuwe activiteit! Een hooimadam maken.

Een hooimadam is een moderne vorm van een hooikist, die vroeger gebruikt werd om het eten warm te houden en om eten in te laten garen.

De hooimadam is een mooi alternatief, ze zijn gemaakt van katoen gevuld met schapenwol. De isolerende werking van het hooi zorgt ervoor dat het eten in de pan heet blijft en doorgaart.

Lees meer …