Onze doarpskeamer
Waar elke dag wel iets te beleven is
Happy tegel
van happy stoneds
Onze vlag!

De stichting Doarpskeamerakkrumnes heeft ten doel:

  1. het stimuleren van de gemeenschapszin en het versterken van de sociaal maatschappelijke duurzaamheid binnen de dorpen Akkrum/Nes en omgeving.
  2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het faciliteren van iniatieven uit de gemeenschap; het zoeken van verbinding en samenwerking met andere organisaties, verenigingen en stichtingen. Doarpskeamer AkkrumNes sluit aan op de behoefte aan ontmoeting, activering en ondersteuning zoals in diverse gemeentelijke beleidsnotities als 'Soarch foar thús', notities m.b.t. eenzaamheid, dementie en mantelzorg, worden benoemd.

Beleidsplannen
Het beleidsplan 2019-2020 is hier te vinden.

Het beleidsplan 2023-2024 is hieronder te lezen. 

Voorwoord:

We prijzen ons gelukkig dat we na twee zware jaren, waarin corona ons vaak dwong om te sluiten en ook de energiecrises zijn tol eiste, prima het hoofd boven water hebben gehouden. In 2022 hebben we een mooie nieuwe start kunnen maken. Er hebben veel activiteiten in de Doarpskeamer plaatsgevonden. Dat heeft in totaal 1800 geregistreerde bezoekers getrokken. En ook hebben we, al dan niet samen met andere groeperingen in het dorp, veel kunnen initiëren en faciliteren. Dat heeft tot nu toe ongeveer 1100 deelnemers getrokken.

Al met al kunnen we stellen dat de Doarpskeamer, ondanks tegenslag een belangrijke plek in de dorpsgemeenschap heeft verworven.

Organisatorisch:

De organisatie is in rustiger vaarwater terecht gekomen met een stabiel bestuur en een vaste groep vrijwilligers. Ongeveer 55 mensen dragen in meerdere of mindere mate hun steentje bij.

Sinds kort worden we daarbij ondersteunt door een gebouwenbeheerder. En door iemand die de inloop coördineert. Het doel is deze stabiele situatie nog te versterken. Met name op het gebied van de P.R. en de activiteiten zijn we op zoek naar één of meerdere vaste krachten.

Het betrekken en vasthouden van vrijwilligers is een continu aandachtspunt.

Activiteiten:

Ook de komende periode zijn er weer veel verschillende activiteiten gepland, die in de Doarpskeamer plaats vinden. Voorbeelden zijn uiteraard de inloop-ochtenden, maar ook de Fryske les, contactavonden voor gastgezinnen van Oekraïners, schildersclub, voedselkast etc.. Kortom een grote verscheidenheid aan activiteiten voor verschillende doelgroepen.

We blijven ook daarbuiten activiteiten initiëren, organiseren of faciliteren, die een verbindende schakel tussen de bewoners zullen zijn. Dit uiteraard in samenwerking met andere groeperingen in het dorp. Voorbeeld daarvan is het voorleesproject voor peuters, dat samen met de bibliotheek wordt georganiseerd. Ander voorbeeld is het initiatief voor het project 'Nes van het gas af', dat samen met de DAN (Duurzaam Akkrum Nes) ontwikkeld wordt.

Doel is om een nog breder publiek te bereiken/betrekken en aan te sluiten bij ontwikkelingen en vraagstukken uit de samenleving.

Doel is ook om meer initiatieven vanuit de gebruikers te faciliteren zodat de druk om initiatieven vanuit de organisatie te ontwikkelen, minder wordt. Kortom van aanbodgericht naar ondersteunend gericht.

P.R.:

Om alle activiteit onder de aandacht te brengen bij het publiek, is de P.R. erg belangrijk. We maken gebruik van de sociale media, de plaatselijke pers, het infobord voor de Doarpskeamer, onze website en de regelmatig aan belangstellenden verstuurde nieuwsbrief. Vooral het up to date houden daarvan is belangrijk.

Doel is onze website op korte termijn te actualiseren en de prettige contacten met de media te versterken.

Accommodatie:

Nadat we in 2019 het gebouw in eigendom hadden gekregen, opgeknapt en ingericht, is er al weer veel veranderd. De Skuorre is omgetoverd tot een mooie activiteiten ruimte. Op het dak zijn zonnepanelen geplaatst. Zowel de Doarpskeamer zelf als de Skuorre zijn geïsoleerd.

De energiecrises dwingt ons nu om ook de aanbouw te verduurzamen. Dit zal dan zeker ook de gebruiksmogelijkheden vergroten. Daartoe worden plannen ontwikkeld in samenwerking met plaatselijke ondernemers en vrijwilligers.

Het doel is dat we in de komende jaren hieraan uitvoering kunnen geven.

Financiën en exploitatie:

Bij de oprichting van de Doarpskeamer gaf de gemeente als opdracht mee 'onze eigen broek op te houden'. Nou dat lukt wonderwel. Ondanks de coronacrise en de energiecrise, lukt het om met een sluitende begroting te werken. En daarbij op een laagdrempelige manier, voor iedereen toegankelijk te blijven.

Uiteraard kunnen we daarbij niet zonder ondersteuning van fondsen en organisaties. 

Daarnaast drijft exploitatie van de Doarpskeamer voor een belangrijk deelop de verhuur van ruimte. De vraag is inmiddels groter dan onze mogelijkheden. We willen geen nee verkopen. En financieel een gezondere basis voor onze activiteiten creëren.

Doel is een gezonde financiële basis te behouden, tegelijk met bovenstaande gewenste innovaties.

 

 

Binnenkort:

dinsdag 16 april 2024
10:00 12:00
 Inloop
woensdag 17 april 2024
10:00 12:00
 Inloop
donderdag 18 april 2024
10:00 12:00
 Inloop
vrijdag 19 april 2024
10:00 12:00
 Vergeet-me-niet inloop
dinsdag 23 april 2024
10:00 12:00
 Inloop
woensdag 24 april 2024
10:00 12:00
 Inloop
donderdag 25 april 2024
10:00 12:00
 Inloop
donderdag 25 april 2024
13:30 16:00
 Stamboom onderzoek
vrijdag 26 april 2024
10:00 12:00
 Vergeet-me-niet inloop
zaterdag 27 april 2024
10:00 14:00
 Vrijmarkt Koningsdag
dinsdag 30 april 2024
10:00 12:00
 Inloop
woensdag 01 mei 2024
10:00 12:00
 Inloop
donderdag 02 mei 2024
10:00 12:00
 Inloop
vrijdag 03 mei 2024
10:00 12:00
 Vergeet-me-niet inloop
dinsdag 07 mei 2024
10:00 12:00
 Inloop
woensdag 08 mei 2024
10:00 12:00
 Inloop
donderdag 09 mei 2024
10:00 12:00
 Inloop
vrijdag 10 mei 2024
10:00 12:00
 Vergeet-me-niet inloop
zondag 12 mei 2024
10:00 16:00
 Akkrum Bloeit 13-17 mei
maandag 13 mei 2024
10:00 16:00
 Akkrum Bloeit 13-17 mei
dinsdag 14 mei 2024
10:00 12:00
 Inloop
dinsdag 14 mei 2024
10:00 16:00
 Akkrum Bloeit 13-17 mei
woensdag 15 mei 2024
10:00 12:00
 Inloop
woensdag 15 mei 2024
10:00 16:00
 Akkrum Bloeit 13-17 mei
donderdag 16 mei 2024
10:00 12:00
 Inloop
donderdag 16 mei 2024
10:00 16:00
 Akkrum Bloeit 13-17 mei
vrijdag 17 mei 2024
10:00 12:00
 Vergeet-me-niet inloop
vrijdag 17 mei 2024
10:00 16:00
 Akkrum Bloeit 13-17 mei
dinsdag 21 mei 2024
10:00 12:00
 Inloop
woensdag 22 mei 2024
10:00 12:00
 Inloop
donderdag 23 mei 2024
10:00 12:00
 Inloop
vrijdag 24 mei 2024
10:00 12:00
 Vergeet-me-niet inloop
dinsdag 28 mei 2024
10:00 12:00
 Inloop
woensdag 29 mei 2024
10:00 12:00
 Inloop
donderdag 30 mei 2024
10:00 12:00
 Inloop
vrijdag 31 mei 2024
10:00 12:00
 Vergeet-me-niet inloop
dinsdag 04 juni 2024
10:00 12:00
 Inloop
woensdag 05 juni 2024
10:00 12:00
 Inloop
donderdag 06 juni 2024
10:00 12:00
 Inloop
vrijdag 07 juni 2024
10:00 12:00
 Vergeet-me-niet inloop
dinsdag 11 juni 2024
10:00 12:00
 Inloop
woensdag 12 juni 2024
10:00 12:00
 Inloop

In het nieuws:

Túnkeamer

foto túnkeamer.5

De inrichting maakt de tuinkamer wel af. Zo uitnodigend en gezellig. De gordijnen komen 21 mei en dan is het klaar. Met dank aan Agnes en Anna die heel veel uren hebben gestoken in de aankleding van de tuinkamer.

Interview met Tryntsje Greijdanus

foto TrijntsjeInterview met Trryntsje Greijdanus

De workshop vilten wordt door Tryntsje in De Doarpskeamer gegeven. Reden voor mij om bij haar langs te gaan.

Ik word hartelijk ontvangen in haar jaren 30-woning op de Koarte Miente. Wat een gezellig huis. Veel van de aankleding is door Tryntsje zelf gemaakt.

Volgens mij hou je echt van handwerken.

Lees meer …

Akkrum Bloeit 13-17 Mei

logoBLOEIWEEK 12 MEI T/M 18 MEI 2024 in Akkrum-Nes

Grote vraagstukken over klimaat, natuur, voedsel, dierenwelzijn en ons eigen welzijn vliegen ons bijna dagelijks om de oren. Wat kun je daar als individu aan doen? Dat is een uitdaging voor ons allemaal. Als we de krachten bundelen in ons dorp, kunnen we met elkaar de eerste stappen zetten. Akkrum-Nes Bloeit zet die eerste stappen, samen met vijf andere dorpen in Fryslân, tijdens de Bloeiweek van zondag 12 mei tot en met zaterdag 18 mei.

De hele week staat barstensvol leuke activiteiten die bijdragen aan de oplossing van deze vraagstukken. Er worden activiteiten georganiseerd voor iedereen, met als doel om gezonder te leven, meer aandacht te hebben voor de natuur en vooral ook om samen iets te ondernemen.

Lees meer …