Onze doarpskeamer
Waar elke dag wel iets te beleven is
Happy tegel
van happy stoneds
Onze vlag!

Podcast 1: Wolkom bei ús nije podcastsearje, dat wy mei in knypeach nei it ferneamde 19de ieuwse boek fan de bruorren Halbertma fan Grou, ‘ Rimen en Teltsjes 2.0’ doopt ha. Dit boek fan de Halbertsma’s stiet stiiffol prachtige gedichten en ferhalen. Mar ferhalen binne fansels fan alle tiiden. En dat is wat we wolle mei ús podcast; moaie ferhalen fêst lizze en dy mei ús harkers diele. De Halbertsma’s fûnen harren earste ferhalen sabeare yn de lapekoer fan Gabe Skroar, wy fine ús ferhalen yn de Doarpskeamer fan Akkrum-Nes.

Binnenkort:

maandag 29 mei 2023
14:00 16:00
 Spreekuur Meitinker
maandag 29 mei 2023
15:30
 Muziek in de Lantearnetún
maandag 29 mei 2023
15:30 17:00
 Zomerprogramma Lantearne Tún 2013
maandag 05 juni 2023
14:00 16:00
 Spreekuur Meitinker
dinsdag 06 juni 2023
19:30
 Workshop Verfgieten
vrijdag 09 juni 2023
14:00 16:00
 Winterfair - voorbereiding
maandag 12 juni 2023
14:00 16:00
 Spreekuur Meitinker
maandag 19 juni 2023
14:00 16:00
 Spreekuur Meitinker
vrijdag 23 juni 2023
14:00 16:00
 Winterfair - voorbereiding
maandag 26 juni 2023
14:00 16:00
 Spreekuur Meitinker

In het nieuws:

Zomervakantie Doarpskeamer

vakantie geslotenDe afgelopen maanden waren er in de Doarpskeamer veel activiteiten. Nu de zomer in aantocht is en mensen met vakantie gaan, druk zijn in de tuin of andere bezigheden hebben, stoppen we even met activiteiten.

Lees meer …

Plantjeskraam

230523_Bloemenkraam_WIlhelminaHey.jpgBij de Doarpskeamer aan de Lange Miente 5 in Akkrum is door de Volkstuinvereniging Feansterdyk de plantjeskraam weer prachtig gevuld. Mooie tuinplantjes, maar ook groente- en kruidenplantjes en dahliaknollen. Verder liggen er zakjes met zaad en tuintijdschriften.

Lees meer …

Podcasts Rimen en Teltsjes

podcast 

Doarpskeamer Akkrum Nes start met een tweede reeks luisterverhalen.

 De podcasts gaan over vroeger en nu. Mensen uit Akkrum en omgeving vertellen over hun leven. Deze serie heet       Rimen en Teltsjes en is te vinden onder de knop Podcasts op onze website.

Veel luisterplezier!