Onze doarpskeamer
Waar elke dag wel iets te beleven is
Happy tegel
van happy stoneds
Onze vlag!

Afbeelding werkbezoek  Op werkbezoek bij de Doarpskeamer Akkrum-Nes  7 juni jl.

Namens de Doarpskeamer Akkrum-Nes wordt de Participatieraad welkom geheten door Mieke Jager en Gerda van Lingen. Mieke verteld dat de inloop, de kernactiviteit van de Doarpskeamer, voor inwoners is op dinsdag, woensdag en donderdag. Tijdens de inloop kunnen mensen elkaar ontmoeten. Mensen ontmoeten is belangrijk, maar niet voor iedereen vanzelfsprekend. De inloop biedt ruimte voor ontmoeting in een ontspannen sfeer en is voor iedereen toegankelijk. Iedereen is welkom en jong en oud mogen vrijblijvend binnenlopen.

Daarnaast organiseert en faciliteert de Doarpskeamer diverse activiteiten. Via sponsoring heeft men het huidige pand aan de Lange Miente 5 in Akkrum kunnen kopen. Dit maakt dat de exploitatiekosten laag zijn. De Doarpskeamer draait volledig op vrijwilligers zo’n 60 in totaal. Ze zijn de oren en ogen van het dorp en weten zo waar zorg en hulp nodig is. Men is er voor verschillende doelgroepen. De Meitinkers houden wekelijks hun spreekuur in de Doarpskeamer en ook  Caleidoscoop en de preventiewerkers zijn er met enige regelmaat te vinden. Dit levert ook weer wat inkomsten op.

Ook zijn er ontmoetingsavonden voor dorpsbewoners die Oekraïense gasten in huis hebben en voor belangstellende dorpsgenoten.  Dit is een initiatief van “Doarpsbreed” helpt,  het samenwerkingsproject van Doarpskeamer, de plaatselijke PKN gemeente, Plaatselijk Belang Akkrum/Nes en de Raad van kerken. Iedere dinsdagochtend is er taalles. De Oekraïners zijn goed geïntegreerd in Akkrum.

De voedselkast mogen we niet vergeten te noemen. Hier kunnen mensen voedsel doneren en mensen die voedsel nodig hebben dit ophalen. Vanaf 8 september start men het project ‘vergeet me niet stap-in’ voor mensen met geheugenproblemen en hun partners, samen met de lokale zorginstelling.
De Mienskip in Akkrum-Nes is groot en de afgelopen 5 jaar heeft de Doarpskeamer zijn plek in het dorp veroverd. Het werkbezoek is als zeer waardevol ervaren! Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.doarpskeamerakkrumnes.nl

Binnenkort:

maandag 25 september 2023
14:00 16:00
 Spreekuur Meitinker
donderdag 28 september 2023
19:30 22:00
 Naaiclub heeft nog paar plekjes vrij
maandag 02 oktober 2023
14:00 16:00
 Spreekuur Meitinker
woensdag 04 oktober 2023
20:00 22:00
 Akkrum Ald en Nij
donderdag 05 oktober 2023
19:30 21:00
 Svhilderclub
zondag 08 oktober 2023
14:00 16:00
 Filmhuis Akkrum
maandag 09 oktober 2023
14:00 16:00
 Spreekuur Meitinker
maandag 09 oktober 2023
19:00 21:00
 Meditatief schilderen
dinsdag 10 oktober 2023
13:30 15:00
 Vilten
vrijdag 13 oktober 2023
19:30 21:00
 Verfgieten
maandag 16 oktober 2023
14:00 16:00
 Spreekuur Meitinker
maandag 23 oktober 2023
14:00 16:00
 Spreekuur Meitinker
woensdag 25 oktober 2023
19:00 21:00
 Bloemschikken in de herfst